اجزای اصلی یک سیستم حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی خطوط لوله
2022-04-18
اجزای اصلی سیستم حفاظت کاتدی اعمال جریان
2022-04-18

اجزای اصلی یک سیستم حفاظت کاتدی

همانطور که قبلا توضیح داده شد سیستم حفاظت کاتدی را میتوان به دوبخش عمده تقسیم بندی کرد :

الف) سیستم حفاظت کاتدی فداشونده
ب)اعمال جریان

بر همین اساس اجزای هر کدام از این دونوع سیستم حفاظت کاتدی شرح داده خواهند شد.

 

۱-۳-۱- اجزای اصلی یک سیستم حفاظت کاتدی فدا شودنده

در یک سیستم  حفاظت کاتدی فدا شونده از یک آند با فعالیت الکترو شیمیایی بیشتر از فولاد استفاده میشود . و عمده ترین جز در این سیستم حفاظت آند فداشونده است . در اکثر موارد آند فداشونده مستقیم به سازه متصل می شود . به همین علت کابل یا اتصال دهنده ویژهای استفاده نمی شود. در طراحی جدید و مشخصات فنی به روز شده برای حصول یک اندازه گیری مناسب پیشنهاد شده است آند با استفاده از کابل یا یک مسیر رسانا با قابلیت قطع و وصل به سازه متصل شود ویا پلاریزیشن کوپن در کنار آنها استفاده شود .استفاده از پلاریزیشن کوپن ها در مقاله ……. توضیح داده خواهد شد . در برخی شرایط ویژه از اتصالات با مقاومت کنترل شده مثلا مقاومت در مسیر کابل اتصال یا واشر های با مقاومت مشخص جهت اتصال آند استفاده می شود . از ملزومات هر سیستم حفاظت پیش بینی روش اندازه گیری است . در سیستم های فداشونده اگر چه به علت سادگی عمدتا تجهیزات خاصی اضافه تر برای اندازه گیری پیش بینی نمی شود اما ایجاد بستر اندازه گیری و یا زیر ساخت های آن الزامیست .

به طور خلاصه در روش حفاظت کاتدی فدا شونده آند و زیر ساخت های اندازه گیری از اجزای اصلی هستند. اصول اندازه گیری در بخش ………. توضیح داده شده است .

 

 

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است