کالیبره کردن الکترود مرجع ثابت یا دائمی
2022-04-20
منابع خطا در الکترود های مرجع مس/ سولفات مس (CSE)
2022-04-30

سومین الکترود صنعتی متداول در حفاظت کاتدی الکترود مرجع روی (ZRE)  است. این نوع الکترود برخی موارد بدون هیچگونه ترکیب همراه و پشت بندی در معرض محیط قرار میگیرد و در برخی موارد به همراه یک پشت بند فعال کننده در محیط قرار میگیرد . سه مزیت عمده این الکترود سادگی سیستم عملکرد پایداری و استحکام بالای مکانیکی و در نهایت قیمت آن است . از نکات منفی این نوع الکترود ها تغییر پتانسیل آنها متاثر از شرایط محیطی است که در صورت پایدار بودن محیط ناچیز است و دیگری مصرف شدن آنها در برخی شرایط است که عمر آنها را محدود میکند. تصویر نمونه الکترود مرجع روی در زیر آورده شده است.

الکترود مرجع روی

برخی از تولید کنندگان بین المللی انواعی از این الکترود  مرجع را توسعه داده اند که میتوان در خاک های حاوی کلر عملکرد خوب داشته باشد.

 

 

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است