PCR
۱۳۹۷-۰۵-۲۸
CURRENT INTERRUPTER
۱۳۹۷-۰۵-۱۶

PIPELINE SURVEY DATA LOGGER

قابلیتهای دستگاه

1 – اندازه گیری پتانسیل در حالت های روشن، خاموش لحظه ای و AC

2- اندازه گیری و ثبت مقادیر پتانسیل در حالت روشن و خاموش لحظه ای در پنج مد زیر:

.a حالت لاک گرفتن پتانسیل روشن و خاموش لحظه ای به صورت تنظیم یک بازه زمانی برای دستگاه به صورت اتوماتیک
.b اندازه گیری پتاسیل روشن و خاموش لحظه ای به صورت دستی با دستور کاربر
.c حالت لاگ گرفتن سیگنال
.d حالت اسیلوسکوپ دستگاه با نرخ نمونه برداری قابل تغییر از 1ms تا 10s و ذخیره حداقل 12 ثانیه بازه نمونه برداری و حداکثر 200 دقیقه با توجه به نرخ نمونه برداری
.f حالت ثبت ولتاژ AC و DC به طور همزمان در یک بازه زمانی مشخص با فاصله زمانی 10s تا 10000s
3- عدم امکان ثبت مقادیر در نقاط اندازه گیری پتانسیل توسط کاربر
4- لزوم حضور دستگاه در نقطه جغرافیایی مورد نظر برای برداشت اطلاعات
5- ثبت مقادیر حداقل 5000 نقطه بر اساس درخواست کارفرما
6- قابلیت ثبت مقادیر اطلاعات برای 30 خط لوله به طور مجزا و قابل افزایش تا 100 خط لوله بر اساس در خواست کارفرما
7- ثبت طول و عرض جغرافیایی نقاط ثبت شده در مختصاتUTM
8-تعیین نوع نقاط اندازه گیری ولتاژ مطابق فرمت نرم افزار GIS شرکت انتقال گاز
9- فعال و غیرفعال کردن فیلتر حذف نویز 10Hz داخلی دستگاه
10- تنظیم زمان ON و off از 100ms تا 30s در پله های 100ms
11- اندازه گیری (Instant off potential) IOP در بازه 20ms تا 100ms کمتر از زمان off و بصورت سنکرون با اینتراپتر
12- امکان حذف کردن آخرین اندازه گیری پتانسیل روشن و خاموش لحظه ای به منظور اندازه گیری مجدد توسط کاربر
13- نمایش دیتای ذخیره شده بصورت نمودار با قابلیت زوم
14- تنظیم فرمت تاریخ به صورت شمسی و میلادی
15- امکان لود نمودن نقاط اندازه گیری ولتاژ و مسیر خطوط از طریق نرم افزار
16- امکان لود نمودن فرم بازدید ایستگاههای حفاظت کاتدیک مطابق فرم GIS شرکت انتقال گاز
17- امکان پشتیبان گیری از دیتای خطوط و دیتای ذخیره شده
18- امکان ثبت 25 دوره اندازه گیری برای هر نقطه
19- امکان مشاهده سوابق و مقادیر ثبت شده دوره های قبل هر نقطه بر روی دستگاه
20- امکان جستجو نقاط اندازه گیری بر اساس نام آنها
21- امکان جستجو نقاط اندازه گیری بر اساس موقعیت GPS و پیشنهاد نقاط مناسب و نزدیک به کاربر
22- عدم نیاز به ثبت نقاط پس از یک دوره اندازه گیری
23- لاگ گرفتن تغییرات ولتاژ یک نقطه با نرخ قابل تنظیم برای مدت چند ساعت
24- مجهز به کلید های دسترسی سریع
25- امکان تعریف نقاط جدید در مسیر خط لوله
26- نمایش گراف LOG ثبت شده بر روی LCD دستگاه
27-کارکرد دو الی سه روزه دستگاه با یک بار شارژ
28- قابلیت جست و جو براساس نام نقاط ثبت شده
29- امکان اندازه گیری و ثبت دمای محیط ، رطوبت محیط

مشخصات فنی دستگاه

1- اندازه گیری ولتاژ کاتدیک
.a محدوده -5 تا 5 ولت
.b تلرانس 0.0006+-
.c رزولوشن صدم ولت
2- محدوده دمایی کارکرد از 20- تا 70 درجه سانتیگراد
3- صفحه نمایش از نوع LCD با رزولشن 128*64
4-باطری لیتوم
مشخصات نرم افزار
1- نمایش دیتای ذخیره شده
2- ذخیره اطلاعات خطوط و نقاط به صورت دسته بندی شده
3- پشتیبان گیری(Back up) از دستگاه لاگر
4- پیکربندی دستگاه لاگر برای هر مرکز بهره برداری با توجه به خطوط لوله و نقاط آن
5- اضافه نمودن نقاط جدید به خط لوله دلخواه و ارسال آن به دستگاه لاگر
6- مرتب کردن نقاط اندازه گیری با توجه به اطلاعات gps خط دلخواه و ارسال به دستگاه لاگر
7- مرتب کردن خطوط لوله بر اساس مراکز بهره برداری
8- ثبت مشخصات هر خط لوله مطابق فرمت نرم افزار GIS شرکت انتقال گاز و نمایش هر گزارش
9- پشتیبانی از فرمت های مختلف برای ارائه گزارش شامل حداقل فرمتهای
(a فایل SHP
(b فایل EXCCL
(c فایل PDF
10- امکان گرفتن گزارشات بر حسب اطلاعات دلخواه و بر اساس انواع پارامترهای مورد نیاز
11- تعریف سطوح دسترسی برای کاربران
12- نمایش نقاط اندازه گیری بر روی نقشه نرم افزار شامل لایه های پیش فرض GIS نقشه ایران، راهها و... همچنین امکان لود لایه های دیگر GIS
13- امکان افزودن لایه های GIS